Qaldirg‘och bilan qarg‘a

Qaldirg‘och bilan Qarg‘a, qay birimiz chiroyliroq, deb tortisha boshlashdi. Shunda Qarg‘a Qaldirg‘ochga dedi: «Sening chiroying faqat bahorda ko‘rinadi. Men bo‘lsam qish ayoziga ham chidab yashayveraman».
Masal demoqchiki, uzoq umr kechirish go‘zalikkdan afzaldir.