O‘quvchiga esdalik

Bo‘lay desang bog‘bon,
Yo Vatanga posbon,
Yo osmonda uchuvchi,
Yo dengizda suzuvchi,
Nimaki qilsang tilak-
Bariga o‘qish kerak,
O‘quvchi sendan talab:
Maktabga bor ertalab,
O‘qi berib mehringni,
Qo‘yib ko‘ngil, zehningni.
Quddus Muhammadiy (1907-1997)