Boychechak

Boychechagim boylandi,
Qozon to’la ayrondi.
Ayroningdan bermasang
Qozon-tovog’ing vayrondi.

Naqarot:
Qattiq erdan qatrab chiqqan boychechak.
Yumishoq erdan yumalab chiqqan boychechak.

Boychechagim xilloli ,
Hamyon-hamyon tilloli,
Hamma bozor bir bozor,
Atroflari lolazor.

Naqarot:
Boychechakni tutdilar,
Sim yoog’ochga osdilar.
Qilich bilan chopdilar
Baxmal bilan yopdilar.

Naqarot:
Qattiq erdan qatrab chiqqan boychechak,
Yumishoq erdan yumalab chiqqan boychechak.
Bola-bola,bola-bola,bola-bola,bola-bola boychechak,
BOY-CHE-CHA-A-K!