Uchala qiz

Uchala qiz chiqdi ariq bo’yiga,bo’yiga
Biri rayhon, biri sunbul, biri gul.
Biri rayhon, biri sunbul, biri gul.

Eng kattasi chakkasiga gul taqqan, gul taqqan.
Biri rayhon, biri sunbul, biri gul.
Biri rayhon, biri sunbul, biri gul.

O’rtanchasi aslo qiyo boqmaydi, boqmaydi
Biri rayhon, biri sunbul, biri gul.
Biri rayhon, biri sunbul, biri gul.

Eng kichigi endi to’ldi oltiga, oltiga
Biri rayhon, biri sunbul, biri gul.
Biri rayhon, biri sunbul, biri gul.