Oftob chiqdi olamga

Oftob chiqdi olamga,
Yugurib bordim holamga.
-Hola,hola kulcha ber!
Holam dedi: -O’tin ter!

O’tin terdik bir quchoq.
Sezmadik sira charchoq!
Holam yopdi kulcha non.
Non isiga to’ldi xar yon!