Kovushim

(Afandi qo’shig’i)
Kovushim tangra qushim,
Bog’larni kezgan kovushim.
Sabzai obiravon ,
Tog’larni kezgan kovushim.

Kovushimni terisi
Xo’kizning o’rta belidan .
Kecha u tushib qolibdi,
Naqd, oyog’im panjasidan

Naqarot:
Kovushim tangra qushim
Bog’larni kezgan kovushim.
Kovushim tangra qushim
Bog’larni kezgan kovushim.

Meni sherigim bo’lib,
Tog’larni kezgan kovushim.
Kovushimni topolmay
Ovora-yu, men sarsonman.
Kim uni topib bersa
Suyunchiga men tayyorman.

(so’z bilan)
Suyunchisiga-chi bolalajonlar,
Mana bu-bir poyini beraman. . .
E-he-hey…y…

Naqarot:
Kovushim tangra qushim
Bog’larni kezgan kovushim.
Sabzai obiravon ,
Tog’larni kezgan kovushim.