Yirtqich

Oyisiga ergashib
O‘ynab kelgan Tulkicha,
Qo‘shni qari Bo‘riga
Maqtanib qoldi picha:
– Ayiq katta bo‘larkan,
Hech ko‘rmagan ekanman.
Bo‘ri dedi gerdayib:
– Men Ayiqni… yeganman!
– Ko‘rdim xunuk hayvonni,
Qo‘pol-u, chopar «g‘iz-g‘iz».
–Xix-xi,
Tishi uzunmi?
Yeb ko‘rganman, u –To‘ng‘iz.
– Uchrab qoldi dalada
Shoxi o‘tkir bir Taka…
– Be-e, u tayyor o‘lja-ku,
Ta’min totganman, uka.
– So‘ng yo‘liqdi shudgorda
Traktor degan narsa.
Shovqin solib,
Bo‘kirib,
Quvladi bizni rosa.
Bo‘ri dedi:
– Traktor?
Ko‘rmaganman hech uni.
Lekin, uka, sog‘ bo‘lsak,
Yeb ko‘ramiz bir kuni.

Anvar Obidjon