A’lochi xo‘rozcha

Tanishing men birinchi –
«B» sinfda o‘qiyman.
O‘ttiz beshta harfning
Barin yaxshi «cho‘qiyman».

Ayniqsa-chi, go‘zal «T»
Ko‘zga darrov tashlanar.
Chunki, oyim nomlari
Shu harfdan boshlanar.

Farqin uncha bilmasdim
Avval har xil don-dun yeb.
Endi yoza olgayman
«Makka» yoki «arpa» deb.

A’lochiman sinfda,
Tartibni ham o‘rgandim.
…Faqat, bir kun domlaga
Chakki savol bergandim:

«Nega bizlar dumsiz «X» –
Yozdik «Xo‘roz» deganda?
Voy, domlajon, sizningcha
Xo‘roz dumsiz ekan-da?!»

Toy, Bo‘taloq, Buzoqlar
O‘shanda xo‘b kulishdi.
To‘polonchi Kuchuklar
Masxaralab ulishdi.

Odat qildim shundan so‘ng,
O‘ylab, keyin so‘ylashni.
Ham o‘rgandim, qichqirmay,
Bosiq, mayin kuylashni.

Avval nodon, sho‘x edim,
Endi she’r ham to‘qiyman.
Tanishing, men birinchi –
«B» sinfda o‘qiyman!

Anvar Obidjon